Optické transceivery GICS CWDM Small Form Factor Pluggable (SFP) sú navrhnuté na prevádzku v sieťach Metro Access Ring a Point-to-Point s použitím gigabitového Ethernetu a sieťového zariadenia Fibre Channel. Sú dostupné v ôsmich rôznych vlnových dĺžkach CWDM. Funkcie digitálnej diagnostiky sú dostupné cez dvojvodičovú sériovú zbernicu. Okrem toho, vysielače a prijímače sú v súlade s Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA). Optický transceiver je v súlade so smernicou RoHS 2011/65/EÚ.