Prevod a rozšírenie signálov v rámci vašej ethernetovej siete

Konvertory médií GICS sú zariadenia používané na pripojenie dvoch zariadení alebo sietí LAN, ktoré nie sú úplne prepojené z dôvodu rôznych rýchlostí, typov prevádzky, režimov alebo typov médií (krútený pár, vlákno, koaxiálny kábel). Najbežnejším použitím je vkladanie optických segmentov do medených sietí. To vám dáva možnosť rozšíriť vašu ethernetovú sieť za hranicu 100 metrov stanovenú medeným káblom. Konvertory médií možno použiť kdekoľvek v sieti na integráciu novšej technológie s existujúcim zariadením na podporu nových aplikácií, technológií a budúceho rastu. Namiesto nákladných, plošných modernizácií môžu konvertory médií predĺžiť produktívnu životnosť existujúcej kabeláže, ako aj aktívneho zariadenia.