Fibre Channel, príp FC je vysokorýchlostná sieťová technológia (bežne beží pri rýchlostiach 2, 4 a 8Gb/s) sa primárne používa na pripojenie počítačové ukladanie dát. Fibre Channel sa primárne používal v superpočítače, ale stal sa bežným typom pripojenia pre siete úložných oblastí (SAN) v podnikové úložisko. Napriek svojmu názvu môže signalizácia Fibre Channel bežať ďalej elektrické rozhranie okrem tohoto optické vlákno káblov. GICS.com SAN SFP sú v súlade s mechanickými a elektrickými špecifikáciami pre LC Duplex transceivery s viaczdrojovou zmluvou (MSA) s možnosťou zásuvnej malej formy (SFP).