Priemyselný štandardný konvertor Gigabit Interface Converter Small Form-Factor Pluggable (SFP) je za chodu vymeniteľné vstupno/výstupné zariadenie, ktoré sa pripája do zásuvky Gigabit Ethernet a spája port so sieťou. Faktor tvaru a elektrické rozhranie sú špecifikované dohodou o viacerých zdrojoch (MSA) a môžu byť použité a zameniteľné na širokej škále produktov.