Vysielače/prijímače GICS.com s malým tvarovým faktorom 10 Gb/s X2 sú v súlade s aktuálnou špecifikáciou X2 Multi-Source Agreement (MSA) a fungujú na jednej vlnovej dĺžke alebo využívajú techniky BIDI, CWDM a DWDM. Môžu byť kódované pre kompatibilitu so širokou škálou prepínačov, smerovačov, sieťových kariet a konvertorov médií.